На главную Фильтр статей

Гідравлічний розрахунок системи опалення

За допомогою гідравлічного розрахунку можна правильно підібрати діаметри та довжину труб, правильно та швидко збалансувати систему за допомогою радіаторних клапанів. Результати цього розрахунку також допоможуть правильно вибрати циркуляційний насос.

В результаті гідравлічного розрахунку необхідно отримати такі дані:
m - витрата теплоносія для всієї системи опалення, кг/с;
ΔP - втрати напору в системі опалення;
ΔP1, ΔP2... ΔPn, - втрати напору від котла (насоса) до кожного радіатора (від першого до n-го);

Витрата теплоносія

Витрата теплоносія розраховується за формулою:
Формула витрати теплоносія,
де Q - сумарна потужність системи опалення, кВт; береться з розрахунку тепловтрат будівлі
Cp - питома теплоємність води, кДж/(кг*град.C); для спрощених розрахунків приймаємо рівною 4,19 кДж/(кг*град.C)
ΔPt - різниця температур на вході та виході; зазвичай беремо подачу та зворотку котла

 

Калькулятор витрати теплоносія (тільки для води)
Q = кВт; Δt = oC; m = л/с

 

Так само можна порахувати витрату теплоносія на будь-якій ділянці труби. Ділянки вибираються так, щоб у трубі була однакова швидкість води. Таким чином, розбиття на ділянки відбувається до трійника або до редукції. Потрібно підсумувати за потужністю всі радіатори, до яких тече теплоносій через кожну ділянку труби. Потім підставити значення у формулу вище. Ці розрахунки потрібно зробити для труб перед кожним радіатором.

Швидкість теплоносія

Потім, використовуючи отримані значення витрати теплоносія, необхідно для кожної ділянки труб перед радіаторами обчислити швидкість руху води в трубах за формулою:
Формула швидкості теплоносія,
де V - швидкість руху теплоносія, м/с;
m - витрата теплоносія через ділянку труби, кг/с
ρ - щільність води, кг/куб.м. можна прийняти рівною 1000 кг/куб.м.
f - площа поперечного перерізу труби, кв.м. можна порахувати за формулою: π * r2, де r - внутрішній діаметр, поділений на 2

 

Калькулятор швидкості теплоносія
m = л/с; труба мм на мм; V = м/с

 

Втрати напору у трубі

Потім для кожної ділянки потрібно розрахувати втрати напору на тертя в трубі за формулою (враховується і подача, і зворотка):
ΔPpтр = R * L,
ΔPpтр - втрата напору в трубі на тертя, Па;
R - питомі втрати на тертя у трубі, Па/м; у довідковій літературі виробника труби
L - довжина ділянки, м;

Втрати напору на місцевих опорах

Місцеві опори на ділянці труб – це опір на фітингах, арматурі, обладнанні тощо. Втрати напору на місцевих опорах розраховуються за формулою:
Формула втрати напору на місцевих опорах
де Δpм.с. - втрати напору на місцевих опорах, Па;
Σξ - сума коефіцієнтів місцевих опорів на ділянці; коефіцієнти місцевих опорів вказуються виробником для кожного фітингу
V - швидкість теплоносія у трубопроводі, м/с;
ρ - щільність теплоносія, кг/м3.

Підсумки гідравлічного розрахунку

У результаті необхідно підсумувати опори всіх ділянок до кожного радіатора та порівняти з контрольними значеннями. Для того, щоб насос, вбудований в газовий котел, забезпечив теплом усі радіатори, втрати напору на найдовшій гілці не повинні перевищувати 20 000 Па. Швидкість руху теплоносія на будь-якій ділянці має бути в діапазоні 0,25 – 1,5 м/с. При швидкості вище 1,5 м/с у трубах може з'явитися шум, а мінімальна швидкість 0,25 м/с рекомендується по СНиП 2.04.05-91 "Опалення, вентиляція та кондиціювання" для запобігання заповітрювання труб.

Для того, щоб дотриматися вищезгаданих умов, достатньо правильно підібрати діаметри труб. Це можна зробити за таблицею.
ТрубаМінімальна потужність, кВтМаксимальна потужність, кВт
Металопластикова труба 16 мм2,84,5
Металопластикова труба 20 мм58
Металопластикова труба 26 мм813
Металопластикова труба 32 мм1321
Поліпропіленова труба 20 мм47
Поліпропіленова труба 25 мм611
Поліпропіленова труба 32 мм1018
Поліпропіленова труба 40 мм1628

У ній зазначено сумарну потужність радіаторів, які труба забезпечує теплом..

Швидкий підбір діаметрів труб за таблицею

Для будинків площею до 250 кв. за умови, що стоїть насос шістка і радіаторні термоклапани, можна не робити повний гідравлічний розрахунок. Можна підібрати діаметри за таблицею нижче. На коротких ділянках можна трохи перевищити потужність. Розрахунки зроблено для теплоносія Δt=10oC и v=0,5м/с.

ТрубаПотужність радіаторів, кВт
Труба 14х2 мм1.6
Труба 16х2 мм2,4
Труба 16х2,2 мм2,2
Труба 18х2 мм3,23
Труба 20х2 мм4,2
Труба 20х2,8 мм3,4
Труба 25х3,5 мм5,3
Труба 26х3 мм6,6
Труба 32х3 мм11,1
Труба 32х4,4 мм8,9
Труба 40х5,5 мм13,8