На главную Фильтр статей

Тепловіддача радіаторів опалення


У чому вимірюється і як рахується тепловіддача радіаторів

Тепловіддача радіатора - показник, що означає кількість тепла, переданого радіатором приміщенню в одиницю часу. Вимірюється вона у Ваттах (Вт). Також в інтернеті можна зустріти інші назви цього показника: теплова потужність, потужність, тепловий потік. Як одиницю виміру тепловіддачі можна зустріти також кал/годину, їх можна перевести в Ватти і навпаки із залежності: 1 Вт = 859,8452279 кал/год.

Передача тепла приміщенню відбувається двома процесами: випромінюванням та конвекцією. Конструкція сучасних опалювальних приладів розроблена так, щоб, комбінуючи обидва процеси, досягти максимальної тепловіддачі.

Теплова потужність радіаторів залежить, крім його конструкції, від трьох величин: температури теплоносія на вході радіатора, на виході та температури повітря в приміщенні. Температурний напір (Δt, K) представляє різницю температури радіатора та приміщення. Температура радіатора береться як середня між температурами на вході та виході з радіатора. Т.ч., проста формула температурного напору така:

Проста формула температурного напору

де
Δt - температурний напір, К;
tпод. - температура теплоносія на вході в радіатор, K;
tзвор. - температура теплоносія на виході, K;
tприміщ. - температура повітря в приміщенні, K.

 

Ця формула широко використовується як для розрахунків, так і в довідковій літературі. Але розрахунок температури радіатора як середньоарифметичне значення не відбиває дійсної температури радіатора. Більш точне значення можна отримати, користуючись логарифмічною залежністю, тоді логарифмічна формула температурного напору виглядатиме так:

Логарифмічна формула температурного напору

У технічній документації виробників радіаторів можна зустріти значення тепловіддачі, отримані за трьома основними методами випробувань: за стандартами EN-442, DIN 4704 та НДІСТ. EN 442 – загальноєвропейський стандарт, на який орієнтуються усі виробники опалювальних приладів. Випробування проходять при температурному режимі в кабіні, де охолоджуються стеля, підлога. та стіни крім протилежної радіатору. Відповідно до стандарту DIN 4704, опалювальний прилад випробовується при режимі 90/70/20 і охолоджуються всі огороджувальні конструкції. По НДІСТ температурний напір становить 70oC, не охолоджуються стіна навпроти радіатора і підлога, радіатор відокремлений від стіни теплоізолюючим екраном. Тепловіддача, отримана за різними стандартами, може відрізнятися на 1-8%.

Якщо в системі опалення використовується інший температурний режим, тепловіддачу опалювальних приладів потрібно перерахувати. Це можна зробити за формулою перерахунку тепловіддачі:

Формула перерахунку теплової потужності

де Ф - тепловіддача при вибраному температурному режимі;
ФSL - нормативна тепловіддача (за EN-442: тепловіддача в режимі 75/65/20);
Δtln - фактичний температурний натиск, розрахований логарифмічним способом (для спрощення можна способом середнього арифметичного);
Δtнорм - нормативний температурний напір, тобто вихідний: EN 442 - 50o, DIN 4704 - 60o, НДІСТ - 70o (розрахунок середнім арифметичним, для точності перерахувати);
n - експонент (вказується виробником).

 

Показник n характеризує конструкцію радіатора. Чим вище цей показник, тим значніше падає тепловіддача при низькотемпературному режимі опалення, і, навпаки, швидше зростає за високих температур теплоносія.

 


Онлайн калькулятор для перерахунку тепловіддачі сталевих панельних радіаторів

У цій он-лайн програмі враховується вплив на тепловіддачу радіаторів таких факторів: атмосферний тиск (впливає на тепловіддачу до 4%) , спосіб підключення радіатора (впливає на тепловіддачу до 22%). Також програма дозволяє перераховувати фактичну тепловіддачу радіатора в залежності від температурного напору та витрати теплоносія, проте для цієї мети краще користуватися технічною документацією виробника. Програму можна використовувати для дешевих і маловідомих марок радіаторів, за якими недостатньо даних.

Теплова потужність радіатора, Вт при Δt=oC

Температура теплоносія (подача), oC.

Температура повітря в приміщенні, oC.

Атмосферний тиск, мм.рт.ст.

Витрата теплоносія через радіатор, кг/с

Підключення радіатора

Перерахована потужність радіатора, Вт

Виберіть підключення радіатора по малюнку: або зверху вниз, або знизу вниз, або знизу вгору